Återbetalning är möjlig inom 30 dagar från tjänstedatumet utan några villkor.