1C och Shopify integration

Skapade program för att utbyta data mellan 1C och Shopify.

Inbyggd i konfigurationen som ett separat Shopify-undersystem som en konfigurationstillägg.

Det är också möjligt att bädda in Shopify Exchange-undersystemet i den aktuella konfigurationen som fungerar i en normal och hanterad app.

Köp 1C-appen.